სიახლეები

KB - უზენაესმა სასამართლომ პედაგოგი სამსახურში აღადგინა და სკოლა მას 21,166 ათასს ლარს გადაუხდის

29.05.2018

KB - უზენაესმა სასამართლომ პედაგოგი სამსახურში აღადგინა და სკოლა მას 21,166 ათასს ლარს გადაუხდის

KB-ის მიერ სასამართლო წესით გასაჩივრებულ იქნა თბილისის #140-ე საჯარო სკოლის დირექტორ ნინო ასანიძის 2014 წლის 21 ოქტომბრის ბრძანება სკოლის მათემატიკის მასწავლებლის ქ. ო.-ის სამსახურიდან გათავისუფლების თაობაზე.

იხილეთ სრულად

KB სამართლებრივი მომსახურების კამპანიას: „NO WIN NO FEE“ იწყებს

21.05.2018

KB სამართლებრივი მომსახურების კამპანიას: „NO WIN NO FEE“ იწყებს

კომპანია წარმოებული კამპანიის ფარგლებში დაინტერესებულ პირებთან იურიდიულ კონსულტაციას ჩანიშნავს ცხელ ხაზზე წინასწარი კომუნიკაციის გზით. ორგანიზაციასთან კომუნიკაცია შეიძლება სამუშაო დღეების განმავლობაში, ნომერზე: 599 29 12 02.

იხილეთ სრულად

ევროსასამართლოს გახმაურებული დავები მედიასამართლის სფეროში

15.05.2018

ევროსასამართლოს გახმაურებული დავები მედიასამართლის სფეროში

სტატიაში განხილულია ევროსასამართლოს რამდენიმე ცნობილი და გახმაურებული საქმე, რომლის ფარგლებში მიღებულმა სასამართლო გადაწყვეტილებებმა დაამკვიდრა ერთგვარი პრაქტიკა მედიასამართლის მიმართულებით.

იხილეთ სრულად

რა ცვლილება შევიდა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გაუქმების მიმართულებით

1.05.2018

რა ცვლილება შევიდა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გაუქმების მიმართულებით

განხორციელებული ცვლილება ეხება დაუსწრებელი გადაწყვეტილების ძალაში დატოვების შესახებ განჩინების გასაჩივრებას და აღნიშნული საქმის სააპელაციო წესით განხილვას.

იხილეთ სრულად

რა ცვლილება შევიდა საბანკო დავების განხილვის წესში

27.04.2018

რა ცვლილება შევიდა საბანკო დავების განხილვის წესში

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში 2018 წლის 7 მარტს განხორცილდა ცვლილება, რომელიც ეხება სახელშეკრულებო განსჯადობას და ადგენს ამ ტიპის განსჯადობაში გამონაკლის წესს.

იხილეთ სრულად