სიახლეები

KB - სააპელაციო სასამართლომ ზედმეტად გადახდილი ბაჟის დაბრუნებაზე მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა

17.10.2018

KB - სააპელაციო სასამართლომ ზედმეტად გადახდილი ბაჟის დაბრუნებაზე მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა

პალატა მიიჩნევს, რომ უნდა გაუქმდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2018 წლის 27 ივლისის განჩინება

იხილეთ სრულად

რა გადაწყვიტეს ბრიტანეთისა და აშშ უზენაესმა სასამართლოებმა მეწარმეებთან გეი წყვილების დავაზე

11.10.2018

რა გადაწყვიტეს ბრიტანეთისა და აშშ უზენაესმა სასამართლოებმა მეწარმეებთან გეი წყვილების დავაზე

რა გადაწყვიტეს ბრიტანეთისა და აშშ უზენაესმა სასამართლოებმა მეწარმეებთან გეი წყვილების დავაზე

იხილეთ სრულად

KB - სასამართლომ 1984 წელს რეგისტრირებული ქორწინება შეწყვიტა

9.10.2018

KB - სასამართლომ 1984 წელს რეგისტრირებული ქორწინება შეწყვიტა

მოსარჩელემ სარჩელით თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 6 ივლისს მომართა.

იხილეთ სრულად

KB - სასამართლომ 8 წლის წინ მოტყუებით მიღებულ ქონებას ყადაღა დაადო

8.10.2018

KB - სასამართლომ 8 წლის წინ მოტყუებით მიღებულ ქონებას ყადაღა დაადო

შესაბამისად, მოპასუხეს აეკრძალა ქ. თბილისში სადავო უძრავი ქონების გასხვისება და იპოთეკით დატვირთვა.

იხილეთ სრულად

KB - სასამართლომ „თბილისის ზღვის ჰოსპიტალს“ 9677.10 ლარი დააკისრა

17.09.2018

KB - სასამართლომ „თბილისის ზღვის ჰოსპიტალს“ 9677.10 ლარი დააკისრა

სარჩელი თბილისის საქალაქო სასამართლოში 2018 წლის 20 ივნისს რეგისტრირდა.

იხილეთ სრულად