სიახლეები

როგორია აშშ-ს სასამართლო პრაქტიკა გამოხატვის თავისუფლებისა და დელიქტური სამართლის მიმართულებით

22.11.2017

როგორია აშშ-ს სასამართლო პრაქტიკა გამოხატვის თავისუფლებისა და დელიქტური სამართლის მიმართულებით

გამოხატვის თავისუფლებასა და დელიქტური ვალდებულების მიმართულებით ამერიკის უზენაესი სასამართლოს მიერ დამკვიდრებული პრაქტიკა.

იხილეთ სრულად

ევროსასამართლო ნიქაბისა და ბურქას ტარების შესახებ

17.11.2017

ევროსასამართლო ნიქაბისა და ბურქას ტარების შესახებ

ევროსასამართლო ნიქაბისა და ბურქას ტარების შესახებ

იხილეთ სრულად

რა განმარტება გააკეთა ევროსასამართლომ საქმეზე „ნ.წ. საქართველოს წინააღდეგ“ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის კუთხით

9.11.2017

რა განმარტება გააკეთა ევროსასამართლომ  საქმეზე „ნ.წ. საქართველოს წინააღდეგ“ ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის კუთხით

2016 წლის 2 თებერვალს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო საქმეზე „ნ.წ. საქართველოს წინააღმდეგ“ და მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა.

იხილეთ სრულად

პირს, რეგისტრირებულ ქორწინებაში შესვლით მარტოხელა მშობლის სტატუსი შესაძლოა აღარ გაუუქმდეს.

3.11.2017

პირს, რეგისტრირებულ ქორწინებაში შესვლით მარტოხელა  მშობლის სტატუსი შესაძლოა აღარ გაუუქმდეს.

ცვლილება სტატუსის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით უნდა შევიდეს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1191 პრიმა მუხლში.

იხილეთ სრულად

ევროსასამართლოს მნიშვნელოვანი განმარტება დაუსწრებელ გადაწყვეტილებაზე - „გახარია საქართველოს წინააღმდეგ“

1.11.2017

ევროსასამართლოს მნიშვნელოვანი განმარტება დაუსწრებელ გადაწყვეტილებაზე - „გახარია საქართველოს წინააღმდეგ“

ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულმა სასამართლომ საქმეში „გახარია საქართველოს წინააღმდეგ“ დაადგინა კონვენციის მე-6 მუხლის დარღვევა და შესაბამისად სარჩელი დააკმაყოფილა.

იხილეთ სრულად