პარტნიორები

ახალგაზრდა ადვოკატები
ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
ადვოკატთა საგანმანათლებლო ცენტრი